Reset your Mind Hypnose en Coaching
The will to improve that is all you need 

CAT-therapeutnummer:  CL2866-01-01-20

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://www.gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://www.gatgeschillen.nl/beroepscode/

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Praktijk Reset your Mind hypnose en coaching. Door deze website te bezoeken stem je in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Praktijk Reset your Mind hypnose en coaching.heeft informatie van je nodig om bijvoorbeeld met je te corresponderen. Jouw (persoons)-gegevens worden niet aan derden verkocht of anderszins ter beschikking gesteld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Praktijk Reset your Mind hypnose en coaching. streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. PraktijkReset your Mind hypnose en coaching. streeft er naar deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Reset your Mind hypnose en coaching. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn