Reset your Mind Hypnose en Coaching
The will to improve that is all you need

Ontspanningstherapie 


In het huidige leefwereld wordt er veel ons gevraagd en verlangt. Rennen, vliegen springen Je kent het wel!

En waar het je persoonlijke omgeving of de maatschappij dat niet doet zorgen we zelf vaak wel dat de lat heel hoog ligt. 

Een baan voor het leven bestaat bijna niet meer, sociale media, socialiseren met vrienden, sport, etc..

Op zoek naar geluk, erkenning en voldoening rennen we zo hard mogelijk mee om maar niet achterop te raken bij de rest van onze omgeving. 

We zijn altijd maar bezig met presteren, zorgen dat een ieder in om ons heen tevreden is. 

Dit vergt dan ook enorm veel energie, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is niet voor niets dat cijfers over

burn-out en psychische klachten de laatste jaren een stijgende lijn laten zien. 

Daar waar de grootste groep met psychische klachten vroeger de ouderen waren verschuift dit steeds meer naar de jongere generaties. Een begrijpelijke maar zorgelijke ontwikkeling. Het aantal mensen met chronische vermoeidheidsklachten, lichamelijke klachten door stress, slaapgebrek of psychische klachten door de maatschappelijke "lat" is enorm hoog. 

Door het snelle leven nemen we vaak ook geen tijd om (emotionele) ervaringen te verwerken. Een sluimerend gevoel van onvrede ontstaat en wordt niet zelden op afstand gehouden door drank, roken, eetbuien of overmatig shoppen.

In mijn praktijk bied ik dan ook de mogelijkheid om dit patroon te doorbreken.

Ontspanningstherapie biedt een oplossing. 

Dit is een sessie op basis van hypnotherapie. De lengte van de sessie wordt bepaald aan de hand van het intakegesprek voorafgaande aan de sessie. In dit gesprek gaan we in op de problematiek en de achterliggende oorzaken.

Na het intakegesprek volgt de ontspanningssessie. Bij deze sessie worden technieken aangeleerd waar je later op terug kunt vallen en mee kunt werken. De diepe ontspanning maakt duidelijk hoe diep de problematiek zit en geeft je weer nieuwe energie en rust. Het voelt vaak als wakker worden na een diepe nachtrust. 

De intentie van de eerste sessie is het ervaren van ontspanning, het terugvinden van technieken en dit zelf weer te kunnen. Wanneer blijkt dat de problematiek dieper zit door bijvoorbeeld onverwerkte trauma's, uit jeugd, andere gebeurtenissen of een langzaam ontstaan laag zelfbeeld, dan is het aan te raden meerdere sessies te volgen. 

Bij deze sessies worden d.m.v. hypnotherapie issues uit het verleden opnieuw bekeken. Hierbij ontstaat de mogelijkheid de situatie van toen te accepteren waardoor problematiek in het huidige leven kan verminderen. Deze therapie is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar.
Bij veel jongeren is een laag zelfbeeld of zelfvertrouwen een probleem. Vaak wordt het benoemd als faalangst. Ook dit is goed op te lossen in deze vorm van therapie.

Mocht behoefte bestaat om inzichten te krijgen in de eigen problematiek dan behoort het volgen van een coachingsgesprek ook tot de mogelijkheden. 

Soms is de drempel naar een psycholoog net even iets te groot. Een coachingsgesprek kan dan een prima alternatief bieden. Hierbij worden gedachten tegen het licht gehouden terwijl u zich een volwaardig gesprekspartner voelt. 

Mijn expertise ligt op het gebied van mishandeling in de jeugd, scheiding, oudervervreemdring, verslavingen en burn-out en stress situaties op de werkvloer en op persoonlijk vlak. Uiteraard is het ook mogelijk om andere onderwerpen te bespreken. 

Een uur lang sparren van gedachten kan vaak verhelderend en verlichtend werken. Uiteraard bestaat de mogelijkheid meer tijd te reserveren.

Wat is vertrouwen? Wanneer er geen vertrouwen is, is er geen basis voor herstel.  Dus als jij het gevoel hebt tijdens het intake gesprek dat er geen klik is geef dit dan aan. Wellicht kan ik je dan naar een andere therapeut doorverwijzen. Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat jij als cliënt met een tevreden gevoel huiswaarts keert na het voltooien van de door mij gegeven sessies. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn